Friday, February 17, 2012

[Produk] MAA Takafulink Wanita


PENGENALAN
MAA Takafulink Wanita merupakan satu pelan perlindungan yang direka khusus untuk memberi perlindungan secara komprehensif terhadap kaum wanita. Pelan ini merangkumi perlindungan asas kematian dan hilang upaya kekal, perlindungan 36 penyakit kritikal, perlindungan penyakit-penyakit khas wanita dan juga perlindungan komplikasi kehamilan. Pelan ini juga didatangkan bersama kad perubatan yang memberi kemudahan rawatan terbaik di hospital-hospital swasta terpilih di seluruh negara.
MANFAAT PAMPASAN JIKA BERLAKU KEMATIAN
Jika berlaku kematian terhadap peserta takaful  sejumlah wang hasil dari manfaat pampasan kematian akan dihibahkan /diwariskan kepada waris yang telah dipilih oleh peserta sebelum kematiannya.
MANFAAT TAMBAHAN PAMPASAN JIKA BERLAKU KEMATIAN AKIBAT KOMPLIKASI KEHAMILAN
Jika berlaku kematian akibat komplikasi hasil dari kehamilan, satu manfaat tambahan pampasan kematian akan diberikan kepada waris sebagai tambahan kepada manfaat pampasan kematian asas.
MANFAAT PAMPASAN HILANG UPAYA KEKAL
MAA Takafulink Wanita juga menyediakan tabung kecemasan jika peserta mengalami hilang upaya kekal. Wang dari dari tabung kecemasan ini boleh digunakan penyimpan untuk menampung kos sara hidup seharian apabila penyimpan tidak lagi berupaya untuk meneruskan kehidupan secara biasa.
MANFAAT PERLINDUNGAN 36 PENYAKIT KRITIKAL
Jika peserta didapati menghidap salah satu daripada 36 penyakit kritikal, sejumlah manfaat kewangan akan diserahkan kepada peserta bagi tujuan perbelanjaan perubatan dan perbelanjaan berkaitan.
MANFAAT PENYAKIT WANITA
MAA Takafulink Wanita memberi perlindungan khas penyakit-penyakit khas berkaitan wanita yang sebahagiannya tidak dilindungi oleh manfaat perlindungan 36 penyakit kritikal. Sejumlah manfaat kewangan akan diberikan bagi tujuan pembiayaan perubatan dan tujuan-tujuan berkaitan.Manfaat ini memberikan perlindungan penyakit-penyakit berikut:
 • Carcinoma-in-situ (Breast and Cervix Uterix)
 • Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with Lupus Nephritis
 • High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) with Severe Dysplasia
 • Fibroid
 • Ovarian Cyst
 • Pembedahan Reconstructive Muka Akibat Kemalangan
 • Pembedahan Reconstructive Payu Dara Akibat Kemalangan
 • Pembedahan Reconstructive Payu Dara Akibat Kanser
 • Pembedahan Kulit Akibat Kebakaran
 • Pembedahan Kulit Akibat Kanser Kulit
 • Keretakan Tulang Akibat Osteoporosis
 • Rheumatoid Arthritis with complication
MANFAAT PERLINDUNGAN KEHAMILAN
MAA Takafulink Wanita memberi perlindungan kehamilan akibat dari komplikasi dan juga memberi perlindungan kepada bayi dari penyakit berkaitan konginetal. Sejumlah manfaat kewangan akan diberikan bagi tujuan pembiayaan perubatan dan tujuan-tujuan berkaitan. Senarai komplikasi kehamilan yang dilindungi adalah seperti berikut:
 • Penyebaran penggumpalan intravascular
 • Kehamilan ektopik
 • Kandungan molar
 • Kematian “stillbirth”
 • Kematian “neonatal”
 • Eclampsia
Senarai penyakit konginetal bayi yang dilindungi adalah seperti berikut:
 • Sindrom Down
 • Spina Bifida
 • Tetralogi Fallot
 • Transposisi pembuluh utama
 • Kecacatan Atrium Septum
 • Kecacatan Ventricular Septum
ELAUN KELAHIRAN BAYI
Sejumlah elaun akan diberikan bagi setiap kelahiran bayi kepada peserta dengan maksimum tiga kelahiran sepanjang tempoh polisi.
ELAUN PEMERIKSAAN KESIHATAN WANITA
Peserta boleh membuat tuntutan sebanyak RM100 setahun bagi tujuan pemeriksaan kesihatan wanita seperti ujian Darah, Pap Smear, Mammogram, Abdomen/Pelvis dan Ultrasound.
ELAUN HARIAN HOSPITAL AKIBAT KOMPLIKASI KEHAMILAN
Peserta akan diberikan elaun hospital sebanyak RM200 sehari dengan tujuh hari jumlah maksima jika berada di wad hospital akibat dari komplikasi kehamilan.
ELAUN HARIAN HOSPITAL
Jika peserta dimasukkan ke mana-mana hospital kerajaan atau swasta, peserta akan menerima elaun harian bersamaan jumlah hari kemasukan hospital.
ELAUN PEMBEDAHAN
Peserta akan menerima elaun pembedahan jika berlaku pembedahan terhadap peserta.
PENGECUALIAN CARUMAN
Jika penyimpan telah disahkan oleh pengamal perubatan bertauliah menghidap salah satu dari 36 penyakit kritikal, caruman bulanan peserta akan diambil alih oleh syarikat MAA Takaful dan simpanan akan diteruskan tanpa gagal sehingga peserta meninggal dunia atau berumur 80 tahun, yang mana lebih dahulu.  Manfaat ini hanya terpakai kepada manfaat polisi asas sahaja.
MAA Takafulink Wanita juga disertakan bersama kad perubatan yang akan memberikan kemudahan rawatan tanpa tunai di hospital-hospital panel MAA Takaful seluruh Malaysia.
KHAIRAT KEMATIAN
MAA Takafulink menyediakan khairat kematian sebanyak RM5000 yang mana sejumlah RM2000.00 akan diserahkan dalam tempoh 24 jam kepada waris bagi tujuan pengkebumian dan bakinya akan diserahkan kemudian bagi tujuan-tujuan lain berkaitan si mati.
MANFAAT SIMPANAN
Di samping memperoleh perlindungan melalui pelan ini, peserta juga akan menikmati manfaat simpanan yang akan dilaburkan ke dana-dana syariah terpilih bagi memaksimumkan nilai simpanan.
MANFAAT BERGANDA
Walaupun peserta atau waris telah menerima wang hasil dari manfaat pampasan kematian atau hilang upaya kekal, wang simpanan masih lagi akan dibahagikan kepada waris/penyimpan. Ini bermakna penyimpan akan mendapat manfaat berganda hasil dari satu pelan simpanan sahaja.
PENGECUALIAN CUKAI
Peserta yang menyertai pelan ini akan mendapat dua jenis pengecualian cukai iaitu cukai insurans hayat dan juga insurans perubatan.

Jika berminat, boleh klik Registration for Quotation di bahagian kanan blog ini atau hubungi saya seperti di bawah:

Amirul Mu'min Shaharul Badri
Konsultan MAA Takaful,
013 - 465 4125
ilhamputeh@gmail.com

No comments:

Post a Comment