Friday, February 17, 2012

Contoh Pelan MAA Takaful

Berikut adalah contoh-contoh pelan yang ditawarkan oleh MAA Takaful untuk rujukan anda yang bercadang untuk menyertai MAA Takaful. Pelan MAA Takaful menawarkan kadar pampasan yang tinggi bagi kematian dan hilang upaya kekal dengan caruman bulanan yang rendah.
Pelan 1
MAA Takafulink + Medical Card (RM130 sebulan) – Polisi Berasingan
Peserta: En.X
Umur: 25
Pecahan Pelan:

Caruman Takafulink:
 RM75.00 sebulan
Manfaat Kematian: RM75,000
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM75,000
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Mengidap 36 Penyakit Kritikal
ii) Tuntutan 36 penyakit kritikal RM20,000
iii) Elaun Harian Hospital RM100 sehari
Jangkaan Manfaat Pelaburan: RM44,692 (Pada umur 65 tahun dengan kadar keuntungan 8%)
Caruman Medical Card: RM55.00 sebulan
Pelan: 2
Had Tahunan: RM100,000
Had Seumur Hidup: RM300,000
Khairat Kematian: RM5000
Tiada Ko-Takaful 10%
Pelan 2
MAA Takafulink + Medical Card (RM130 sebulan) – Polisi Berasingan
Peserta: Isteri En. X
Umur: 25
Pecahan Pelan:

Caruman Takafulink:
 RM75.00 sebulan
Manfaat Kematian: RM75,000
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM75,000
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Mengidap 36 Penyakit Kritikal
ii) Tuntutan 36 penyakit kritikal RM20,000
iii) Elaun Harian Hospital RM100 sehari
iv) Tuntuan penyakit-penyakit khas wanita RM10,000
Jangkaan Manfaat Pelaburan: RM39,849 (Pada umur 65 tahun dengan kadar keuntungan 8%)
Caruman Medical Card: RM55.00 sebulan
Pelan: 2
Had Tahunan: RM100,000
Had Seumur Hidup: RM300,000
Khairat Kematian: RM5000
Tiada Ko-Takaful 10%

Pelan 3
MAA Takafulink Education + Medical Card (RM130 sebulan) – Polisi Berasingan

Peserta:
 Anak En. X
Umur: 8 bulan
Caruman Takafulink: RM74.00 sebulan
Manfaat Kematian: RM74,000
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM74,000
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Pembayar Caruman (Ibu/Bapa/Penjaga) Mengidap 36 Penyakit Kritikal, meninggal dunia atau hilang upaya kekal.
ii) Perlindungan penyakit kritikal kanak-kanak sehingga RM15,000
iii) Elaun Harian Hospital : RM50 sehari
Manfaat Pencapaian Akademik: SPM 5A (RM500) ; SPM 8A (RM1000)
Jangkaan Manfaat Pelaburan: RM29,367 (Pada umur 25 tahun dengan kadar keuntungan 8%)
Caruman Medical Card: RM56.00 sebulan
Pelan: 1
Had Tahunan: RM50,000
Had Seumur Hidup: RM150,000
Khairat Kematian: RM5000
Tiada Ko-Takaful 10%
Pelan 4
MAA Takafulink Education (Tanpa medical card)
Peserta: Anak En. X
Umur: 8 bulan
Caruman Takafulink: RM100.00 sebulan
Manfaat Kematian: RM80,000
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM80,000
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Pembayar Caruman (Ibu/Bapa/Penjaga) Mengidap 36 Penyakit Kritikal meninggal dunia atau hilang upaya kekal.
ii) Perlindungan penyakit kritikal kanak-kanak sehingga RM20,000
iii) Manfaat Hospital dan pembedahan kecil : RM50 sehari (tuntutan pembedahan sehingga 30 kali nilai manfaat harian)
Manfaat Pencapaian Akademik: SPM 5A (RM500) ; SPM 8A (RM1000)
Jangkaan Manfaat Pelaburan: RM41,661 (Pada umur 25 tahun dengan kadar keuntungan 8%)
Pelan 5
MAA Takafulink + Medical Card dalam satu polisi (RM150 sebulan)

Peserta:
Umur Terakhir: 26

Manfaat Kematian: RM50,000.00
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM50,000.00
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Menghidap 46 Penyakit Kritikal
ii) Perlindungan 46 penyakit kritikal RM30,000.00
iii) Pampasan Kemalangan RM10,000.00
iv) Elaun Harian Hospital:  RM100.00 sehari
v) Elaun Pembedahan RM3000.00 (berdasarkan tuntutan)
Medical Card: Pelan 1
Had Tahunan: RM50,000.00
Had Seumur Hidup: RM150,000.00
Kelayakkan Bilik Harian: Bilik RM150 sehari
Tiada Ko-Takaful 10%


Jangkaan Manfaat Simpanan : RM62,838 (Pada umur 65 tahun dengan kadar keuntungan 9%)
Pelan 6
MAA Takafulink (RM140 sebulan) – Tanpa Medical Card

Peserta:
Umur Terakhir: 29

Manfaat Kematian: RM100,000.00
Manfaat Hilang Upaya Kekal: RM100,000.00
Manfaat Tambahan: i) Pelepasan Caruman Jika Menghidap 46 Penyakit Kritikal
ii) Perlindungan 46 penyakit kritikal RM50,000.00
iii) Pampasan Kemalangan RM30,000.00
iv) Elaun Harian Hospital:  RM100.00 sehari
v) Elaun Pembedahan RM3000.00 (berdasarkan tuntutan)

Jangkaan Manfaat Simpanan : RM50,281.00 (Pada umur 65 tahun dengan kadar keuntungan 9%)


Jika berminat, boleh klik Registration for Quotation di bahagian kanan blog ini atau hubungi saya seperti di bawah:


Amirul Mu'min Shaharul Badri


Konsultan MAA Takaful,


013 - 465 4125
ilhamputeh@gmail.com

No comments:

Post a Comment